• Andhra Pradesh

 • Tamil Nadu

 • Uttar Pradesh

locations

Andhra Pradesh

 1. Andhra Pradesh -- Veeravasaram(Palakollu), West Godavari District
 2. Andhra Pradesh -- Kurnool-ATC
 3. Andhra Pradesh -- Nalgonda-ATC

Tamil Nadu

 1. Tamil Nadu -- Tamarapadu

Uttar Pradesh

 1. Uttar Pradesh -- Auraiya
 2. Uttar Pradesh -- Etawah
 3. Uttar Pradesh -- Balrampur
 4. Uttar Pradesh -- Unao
 5. Uttar Pradesh -- Sonbadhra
 6. Uttar Pradesh -- Barabanki